Öppna föreläsningar

Hantera mobbning på jobbet

1 FRISTÅENDE INTRODUKTION - 3 FÖRDJUPNINGSTILLFÄLLEN - FRÅGOR & SVAR - 2 TIM/GÅNG - DIGITALT
Stefan Blomberg

Föreläsare: Fil dr & legitimerad psykolog Stefan Blomberg

Stefan Blomberg är Sveriges mest tongivande expert i frågor som rör social utsatthet på arbetet i form av kränkningar, trakasserier, mobbning.

Han har publicerat flera böcker, vetenskapliga artiklar och deltagit i TV, radio och tidningar. Han hade huvudansvar då Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) 2021 publicerade nationella riktlinjer för hantering av social utsatthet på arbetet.

Stefan har också ett nära samarbete med världens främste forskare och expert Ståle V. Einarsen från Norge. Bland annat ger de tillsammans utbildningar i utredningsmetodiken Faktaundersökning, arrangerat av Arbetsmiljöforum by Metodicum.

Stefan är också en av grundarna till Whole, som med fokus på "Dignity at Work" utvecklar effektiva och hälsosamma organisationer. I över tio år har han också varit knuten till Arbets- och miljömedicin i Linköping.

INTRODUKTION

Introduktion till hur mobbning och utsatthet på arbetet kan motverkas och hanteras på bästa sätt!

Välkommen till en digital tvåtimmars föreläsning, där den avslutande delen rymmer gott om frågor, svar, kommentarer och diskussioner.

Föreläsningen ger en bred introduktion till ett viktigt och svårt ämne. Du får en genomgång av själva fenomenet, definitioner av olika slags utsatthet, organisatoriska riskfaktorer, viktiga och effektiva åtgärder, fallgropar med mera.

Tid: 8 april, 12:30-14:30 via Zoom
Pris: 1500 kr + moms/person.

Anmäl dig här
FÖRDJUPNING I TRE DELAR

Fördjupningsföreläsningar om hur man hanterar mobbning utifrån lagstiftning, organisation och anmälningar

Välkommen till tre digitala tvåtimmars föreläsningar, där den avslutande delen av varje föreläsning rymmer gott om frågor, svar, kommentarer och diskussioner.

Tid: 6 maj, 13 maj, 10 juni, 12:30-14:30 via Zoom
Pris: 4500 kr + moms/person. OBS: Inkluderar Introduktionsföreläsningen 8 april.

6:e maj 2024
Del 1: Fenomen, begrepp, juridik samt processer och effekter
Fördjupning av hur olika begrepp definieras och hur lagstiftningen adresserar dessa begrepp. Även fördjupning i hur dessa skadliga processer uppstår och hur både individer och organisationer påverkas samt kring individuella riskfaktorer och förövarskap.

13:e maj 2024
Del 2: Vikten av en robust organisation
Fördjupning i hur organisationen kan motverka att kränkningar, trakasserier, mobbning och liknande uppkommer. Centrala områden som bland annat berörs är ledarskap, rollproblem, samarbetsklimat och konflikthantering. Föreläsningen berör också vad en etisk infrastruktur är samt vikten av att bygga fungerande arbetsmiljösystem och skapa handlingsberedskap.

10:e juni 2024
Del 3: Att hantera anmälningar eller påståenden om utsatthet
Fördjupning i viktiga aspekter som rör hantering av påstådda fall av kränkningar, trakasserier, mobbning eller liknande, inklusive centrala utredningsprinciper, vanliga misstag, med mera. Olika metodiker för utredning beskrivs och jämförs och avslutningsvis beskrivs centrala principer för uppföljning så att problem inte lever kvar eller återaktiveras.

Boka din plats här

Boka din plats!

VÄLJ ERBJUDANDE