Vetenskapligt drivet

verktyg för organisationsanalys

Baserat på svar och referensmaterial 


för hela Sveriges arbetsliv

Whole

"Whole" står för Work, Health, Organisation, Leadership och Experience - arbete, hälsa, organisation, ledarskap och arbetsupplevelse.

Whole startade som ett forskningsprojekt med syftet att undersöka hur olika organisationsfaktorer kan kopplas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi undersöker hur t.ex. ledning, organisationsstruktur, feedbacks- och belöningssystem och relationer påverkar hur vi mår på jobbet och vad som bidrar till att skapa hälsosamma och effektiva organisationer.

I en organisation

undersöks

40+ centrala

faktorer

Några av våra kunder och samarbetspartners

Nära samarbete

med organisationer

och företag

Whole är ett

robust och

trovärdigt

verktyg

Nära samarbete över tid

Centralt för Whole är ett nära samarbete med organisationer och företag som aktivt vill jobba med och förbättra sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att skapa hälsosamma och effektiva organisationer och vara attraktiva som arbetsgivare.


En Whole-undersökning innebär en möjlighet att, genom upprepade undersökningar, analysera utveckling och förändring över tid för att bättre kunna förstå hur olika faktorer är relaterade till och påverkar varandra. Vi följer även upp viktiga händelser/åtgärder som gjorts mellan undersökningar samt hur de anställda upplevt att föregående undersökning hanterats för att ge ökad förståelse för hur sådant påverkar utvecklingen.


Whole erbjuder även möjlighet till fördjupade analyser av utvalda delar av verksamheten, t.ex. vid särskilt riskfyllda resultat, samt stöd att jobba vidare med dessa aspekter.

Kontakta oss gärna

Nu kan även ditt företag/organisation få ta del av Whole och de tjänster vi erbjuder – möjlighet att inleda ett samarbete för att undersöka hur er organisation mår och fungerar i sin helhet för att sedan kunna fokusera på era organisationsfrågor med störst förbättringspotential.


Är du intresserad av att veta mer om våra undersökningar? Vill du veta mer om vad Whole kan göra för er arbetsplats?

Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte!