Vi ser det andra

inte ser

Några av våra kunder och samarbetspartners

”Det är ju faktiskt det här som bestämmer hur de ekonomiska siffrorna ser ut”

/Specialist inom M&A

”Otroligt bra! Det har varit jobbigt men lärorikt. Tydligt och enkelt att använda.”

”Förstärkande, positivt verktyg som kan appliceras på i stort sett varje situation/fråga.”

Vårt analysverktyg fångar din organisations faktiska läge mycket träffsäkert och identifierar även vilka

åtgärder som behöver prioriteras.

Whole ger dig helt enkelt kunskap om hur din verksamhet fungerar och mår på riktigt!

Nyckeln till detta är modellens tvärvetenskaplighet tillsammans med hur vi klustrar våra noga utvalda frågor.

Vi jämför inte mot tidigare insamlade svar utan har tagit fram referensvärden på ett vetenskapligt sätt.

Lagmässigt täcker vi både SAM, OSA och Diskrimineringslagen.

Är du i en ledande position?

Med vårt forskningsbaserade verktyg får du koll på din verksamhet - på riktigt!

Upplever du att du för det mesta släcker bränder?

Genom en kvalitativ organisationsanalys har du möjlighet att ligga steget före!

Fungerar din organisation

hyfsat bra?

Whole kan identifiera vad som fungerar bra och vad som kan vässas ytterligare!

Befinner ni er i riskzonen?

Vi är specialister på utsatthet, med en Whole-undersökning ser ni om er organisation befinner sig i riskzonen!

en forskningsbaserad metod

”En helt ny typ av träffsäkerhet som gör att man slipper gissa och kan lägga

energi på exakt rätt saker”

Vill du bygga välfungerande och hälsosamma organisationer?

Tack vare vår långa forskning vet vi vad som fungerar och hur man skapar välfungerande och hälsosamma organisationer på riktigt.


Vi kan genom vår metodik inte bara ringa in själva VAD:et utan även peka på HUR:et.

Som en extra bonus kan vi även förklara VARFÖR:et.

Vi finns även tillgängliga med rådgivning och stöd i processen framåt.

Var tredje mår dåligt på jobbet!

Forskning visar tyvärr att mer än var tredje person mår dåligt på jobbet.

Med hjälp av vår organisationsanalys kan man inte bara se att det finns utsatthet utan också vart,

vilket innebär att vi inte behöver gissa när vi sätter in insatser för att åtgärda problemen.

Hur funkar det?

Steg 1 – Whole-analys

Förstå nuläge, antingen genom en helhetsanalys eller en mer profilerad analys

Steg 2 – gå från insikt till förändring

Agera på de prioriterade åtgärderna, internt eller tillsammans med oss

Steg 3 – följ upp

Gör årliga undersökningar eller följ upp mer regelbundet med profilerade undersökningar

Kartläggning

Vi analyserar och kartlägger på vetenskaplig grund och med hög träffsäkerhet, både brett och mer profilerat

Rådgivning och stöd

Vi har lång och bred erfarenhet när det gäller att gå från insikt till hållbar förändring

Föreläsning och inspiration

Vi föreläser bl.a. inom organisatorisk hälsa, organisatoriskt lärande, vuxenmobbning och olikheter på arbetsplatsen

Certifiering

Vi utbildar analytiker att självständigt kunna göra egna Whole-analyser