Bygg etisk infrastruktur

2 okt. kl 9.30-16 | 7A Posthuset | Stockholm

Ӂrets viktigaste event om

etik, humor och diskriminering”

Dagens ämnen:

Bygg etisk infrastruktur

När värdering blir diskriminering

Humor i ledarskap & Humor som kulturbärare

Datadriven organisationsutveckling

”Hur motverkar vi upplevelsen att organisationens policyer och regelverk inte gäller på riktigt?”

”Hur bygger vi en struktur som ökar förekomsten av etiska beslut och minskar antalet oetiska?”

”Hur skapar vi långsiktigt en kultur av tillit och förtroende?”

MORGAN ALLING

Skådespelare, regissör och en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Föreläser ofta om "Besvärliga människor" där humor och kultur är ett återkommande tema. Är aktiv partner i Whole och medverkar i flera av dess utvecklingsuppdrag.

STEFAN BLOMBERG

PhD, legitimerad organisationspsykolog och grundare av Whole. Huvudansvarig i utvecklings- arbetet av Mynaks "Riktlinjer för Hantering av sociala hälsorisker på arbetet" 2021. Forskar, skriver böcker, föreläser och medverkar återkommande i radio och tv i frågor om arbetsmiljö.

HANNA GERDES

Människorättsjurist, föreläsare, utbildare, författare, moderator. Ordförande i Civil Right Defenders. Tidigare: Jurist - Diskrimineringsombudsmannen, Likabehandlingsstrateg - Försvarsmakten, Sakkunnig Demokratifrågor - Rosenbad. Vinnare av 2018 års Diversity Index Award. Slutfinalist Raoul Wallenbergpriset 2024.

JOACHIM LUNDELL

Projektledare marknadsföring, Räddningsmissionen Göteborg. 30 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring som kreatör, föreläsare och strateg inom näringsliv, politik och ideell sektor. Driver en innovativ och omfattande studie om humor i ledarskap.

STÅLE EINARSEN

Professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitetet i Bergen, och världens ledande forskare inom mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Författare eller medförfattare till 250 publikationer som har citerats över 50 000 gånger. Utvecklar metodik för riktlinjer och faktainsamling som syftar till att hantera svåra arbetsmiljöproblem.

NICOLE CHARTIER

Epiroc, Global Leadership and Collaboration Booster. Koordinerar förändrings- arbete och leder utveckling av globala ledarskapsprogram.

LOTTA GIESENFELD BOMAN

Sigtunahöjden hotell och konferens, Vd, Ägare och Föreläsare. Utvecklar en verksamhet som går bräschen för hållbar utveckling i besöksnäringen.

EWA JYLEBÄCK

Ericsson, Manager Site Support, Test Development. Del av ledningen för en intensiv utvecklingsresa alltsedan 80-talet.

JOAKIM SAMUELSSON

Vd Nordic School of Management, Medgrundare och Senior Research Associate Whole. Skräddarsyr kompetensutveckling för chefer och ledare.

SOFIA BERBRES

Medius, VP Development. Tidigare Ericsson, Head of Product Development Traffic Control 4G/5G. Leder med utvecklingsfokus för både människor och teknik.

EpirocSigtunahojdenEricsson

Välkommen till en unikt utbildande dag med: Uppdaterad forskning, utvecklande samtal och fallstudier med representanter från Epiroc, Ericsson och Sigtunahöjden.

Deltagande inklusive mat, dryck och fika: 1850 kr exkl. moms. Anmälan sker via nedan länk:

Säkra din plats
Whole AB logo