Ett gediget utvecklingsarbete ligger bakom Whole

"Vi har ett robust och trovärdigt verktyg som vi vet fungerar bra"
Stefan Blomberg - Grundare

Stefan är fil dr i organisationspsykologi samt legitimerad psykolog och är en av Sveriges främsta experter på utsatthet i arbetslivet. Han är knuten till Arbets- och miljömedicin och Linköpings universitet och har skrivit flera böcker och intervjuas regelbundet i media samt var expert i SVT:s teveserie ’Morgans mission’. Hans pågående forskning om styrkor och risker i olika organisationer är en av grunderna till Whole.

Kontakta Stefan
Theresia Olsson-Neve - Medgrundare / Analytiker

Theresia är fil.dr. inom data- och systemvetenskap med inriktning organisatoriskt lärande och brinner för att få människor och organisationer i rörelse genom rätt strukturer och inspirerande ledarskap. Hon har mer än 20 års erfarenhet av forskning kring och praktiskt arbete med lärande, utveckling och tillväxt inom organisationer; både nationellt, nordiskt och globalt.

Kontakta Theresia
Michael Rosander - Grundare

Michael är professor i psykologi vid Linköpings universitet med fokus på arbets- och organisationspsykologi. Han har forskat om hur grupper och organisationer fungerar i snart 30 år. Han är forskningsledare för den forskning som bedrivs inom Whole och leder bl.a. forskningsprojekt med medel från Forte om utsatthet i arbetslivet. Han har under mer än tio års tid tillsammans med Stefan utvecklat det som nu är Whole.

Kontakta Michael
Joakim Samuelsson - Föreläsare, seniorkonsult

Joakim är organisationskonsult och Vd för Nordic School of Management. Joakim föreläser och leder workshops med fokus på förändringsprocesser och effektivitet i ledningsgrupper. Han levererar anpassad kompetensutveckling för exempelvis Ericsson, Handelsbanken och Södersjukhuset. Joakim har 15 års erfarenhet av internationellt ledarskap.

Kontakta Joakim
Christian Delén - Teknikchef

Christian är civilingenjör i teknisk fysik med inriktning mot datalogi och artificiell intelligens. Han har arbetat som utvecklingschef och i andra ledande roller inom systemutveckling i Sverige och USA med många internationella samarbeten. Christian har också drivit eget konsultföretag inom ledning av teknisk utveckling och entreprenörscoachning. Christian trivs med att organisera och kontinuerligt förbättra både system och organisationer, genom positiva relationer.

Kontakta Christian
Mattias Josephson - Produktledning, strategi, finansiering

Mattias har arbetat med affärsutveckling i ledande positioner de senaste 20 åren, i snabbväxande startups, scaleups och globala jättar som Google/Motorola. Han har alltid arbetat starkt värdebaserat från övertygelsen om att framtidens starkaste bolag är de som i sitt DNA gör sig delaktiga i att skapa en bättre värld.

Kontakta Mattias
Daniel Bergqvist - Sälj- och kundansvarig

Daniel är serieentreprenör med inriktning mot försäljning, ledarskap och marknad. Med fokus på kundnytta och tillväxt samt stort engagemang och inspiration bygger och underhålls relationer med partners och kunder. Daniel utbildar och coachar kontinuerligt både företag och individer inom försäljning.

Kontakta Daniel
Morgan Alling - Föreläsare, kommunikatör

Morgan är utbildad skådespelare som arbetat med teater, film och tv i 30 år. De senaste 16 åren även som föreläsare inom konflikthantering och hur man bygger solida arbetsplatser som gör att kränkningar och mobbning inte behöver får fäste. Idag en av de mest anlitade och omtyckta föreläsarna i Sverige. ”Jag vill sprida kunskapen om att sociala hållbara arbetsplatser är mer attraktiva och dessutom lönsammare.”

Kontakta Morgan
Christian Hertz - Marknadsansvarig

Christian är varumärkesstrateg, grafisk designer och marknadsförare som varit del i flera företags tillväxtresor. Att bygga organisationer med en välmående företagskultur har alltid varit intressant och viktigt för Christian då grunden till ett hållbart varumärke alltid kommer inifrån. I Whole är Christian ansvarig för design och marknadsföring.

Kontakta Christian