Certifiering

Vi certifierar regelbundet Whole-analytiker. På den här sidan hittar du information om tidigare och aktuella certifieringar.

Certifieringens uppbyggnad - 4 tillfällen plus examination

  1. Teoretisk inramning (halvdag på länk)
  2. Fördjupning i olika case som varvas med diskussion och ytterligare teoretiska inslag (1,5 dag fysiskt möte + 1 dag digitalt/fysiskt möte)
  3. Föreläsning med Stefan Blomberg, en av grundarna (2h digitalt)
  4. Certifiering (beroende på antal deltagare, heldag eller halvdag digitalt/fysiskt)

Utbildningar för certifiering sker löpande. Vänligen kontakta oss för att anmäla ditt intresse.