KUNSKAPSBANK

Här hittar du flera av våra vetenskapliga studier, böcker och presentationer för läsning eller nedladdning

Poddavsnitt:

"Hur vet man om organisationen mår bra?"

I "Vad Vi Vets" podd om företagande, berättar Theresia Olsson Neve om hur man vet om ens organisation mår bra och hur man ser till att den funkar som den ska. Intervjuad av Per Grankvist.

Vetenskapliga publikationer

2023

Könsperspektiv på mobbning i svenskt arbetslivet.

Rosander, M. (2023).

I H. Sandmarks (Ed.), Ett hälsofrämjande arbetsliv? Utmaningar och möjligheter (pp. 81–107). Studentlitteratur.

Länk till boken


A hostile work climate and workplace bullying: Reciprocal effects and gender differences.

Rosander, M. & Salin, D. (2023).

Employee Relations, 45(7), 46–61.

Läs hela artikeln här


When the going gets tough and the environment is rough: The role of departmental level hostile work climate in the relationships between job stressors and workplace bullying.

Zahlquist, L., Hetland, J., Notelaers, G., Rosander, M., & Einarsen, S. V. (2023).

International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 4464.

Läs hela artikeln här


Witnessing bullying at work: Inactivity and the risk of becoming the next target.

Rosander, M. & Nielsen, M. B. (2023).

Psychology of Violence, 13(1), 34–42.

Läs hela artikeln här


2022

Beware of Non-Supportive Leaders: Moderating Effects of Supportive Leadership on the Risks and Effects of Workplace Bullying.

Blomberg, S. (2022). Thesis.

Linköping University Press.

Läs avhandlingen här


Perceived ability to defend oneself against negative treatment at work: Gender differences and different types of bullying behaviours.

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2022).

Applied Psychology.

Läs hela artikeln här


Workplace bullying and mental health problems in balanced and gender-dominated workplaces.

Rosander, M., Hetland, J., & Einarsen, S. V. (2022).

Work & Stress.

Läs hela artikeln här


Workplace bullying of immigrants working in Sweden.

Rosander, M. & Blomberg, S. (2022).

The International Journal of Human Resource Management, 33(14), 2914–2938.

Läs hela artikeln här


When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dangers of low or absent leadership support.

Blomberg, S. & Rosander, M. (2022).

European Journal of Work and Organizational Psychology, 31(4), 485–495.

Läs hela artikeln här


Workplace bullying and tiredness at work: A cross-lagged prospective study of causal directions and the moderating effects of a conflict management climate.

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2022).

Journal of Occupational Health, 64(1), e12327.

Läs hela artikeln här


The last resort: Workplace bullying and the consequences of changing jobs.

Rosander, M., Salin, D., & Blomberg, S. (2022).

Scandinavian Journal of Psychology, 63(3), 124–135.

Läs hela artikeln här


2021

Mental health problems as a risk factor for workplace bullying: The protective effect of a well-functioning organization.

Rosander, M. (2021).

Annals of Work Exposures and Health, 65(9), 1096–1106.

Läs hela artikeln här


Killing two birds with one stone: How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer.

Nielsen, M. B., Rosander, M., Blomberg, S., & Einarsen, S. V. (2021).

International Archives of Occupational and Environmental Health, 94(2), 261–273.

Läs hela artikeln här


2020

Gender matters: Workplace bullying, gender, and mental health.

Rosander, M., Salin, D., Viita, L., & Blomberg, S. (2020).

Frontiers in Psychology, 11, 560178.

Läs hela artikeln här


Exposure to bullying behaviours and support from co‐workers and supervisors: a three way interaction and the effect on health and well being.

Blomberg, S. & Rosander, M. (2020).

International Archives of Occupational and Environmental Health, 93(4), 479–490.

Läs hela artikeln här


2019

Levels of workplace bullying and escalation – a new conceptual model based on cut-off scores, frequency and self-labelled victimization.

Rosander, M., & Blomberg, S. (2019).

European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(6), 769-783.

Läs hela artikeln härArtiklar/Intervjuer

Filmer/föredrag

2018

Gilla Jobbet 2018, del 1

2018

Gilla Jobbet 2018, del 2

2019

Gilla Jobbet 2019

Whole ger dig

Fokus på rätt saker!

Är din organisation intresserad av att använda vårt verktyg för att kartlägga hur er personal mår och fungerar i sin helhet, för att sedan fullt fokusera på de organisationsfrågor som har störst förbättringspotential?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan!