Vi undersöker brett och korskopplar organisationen genom en mängd olika faktorer och frågor – helt på vetenskaplig grund.

Det finns inga hierarkiska begränsningar kring vad vi kan undersöka. Vi kan även lägga på olika skikt/variabler för att få ett ännu större djup (kön, ålder, anställningstid, roll, ort, osv)

Vi kan efter önskemål också lägga till frågor i systemet – fast då utan att kunna göra en jämförelse mot våra vetenskapligt framtagna referensvärden - Man behöver inte titta på alla delar på en gång

Se våra analysmodeller

Whole är som en flerdimensionell ”kub” som kan vridas på och läsas både från tvären, höjden, diagonalen och djupet.

Hur fungerar Whole?

Theresia Olsson Neve berättar hur organisationsanalys fungerar via Whole.

Full analys

Vår originalmodell

101:an

Samma bredd men med hälften antal frågor

Utsatthetsprofil

Ta en djupare titt på de områden som verkligen kan sänka en organisation

Vi lämnar dig inte i sticket!

Förutom att vi vågar komma med rekommendationer kring specifika åtgärder erbjuder vi oss även gärna att gå in med rådgivning och stöd i processen framåt. Vi har lång och bred erfarenhet kring exempelvis ledarskap, stresshantering, process- och strukturfrågor, engagemang, lärande och utsatthet.

Jag vill ha kontakt!

Vår organisation är intresserad av att använda Whole för att kartlägga hur vår personal mår och fungerar i sin helhet, för att sedan fullt fokusera på de organisationsfrågor som har störst förbättringspotential!

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig!