Vi är gärna med dig i den fortsatta processen

Antingen genom att hjälpa er starta igång er process, eller som ett mer långsiktigt stöd

Kick-start

En kick-start är början på en förändringsprocess. Riktningen och innehållet i kick-starten beror på olika faktorer men syftar till att skapa engagemang och momentum i organisationens förmåga att adressera de områden analysen pekar på – både positiva och de mer utmanande.

Vi brukar rekommendera att antingen köra en 3-timmars kick-start eller en heldag. Vid båda alternativen låter vi medarbetarna sitta i lämpliga grupperingar och tillsammans diskutera och reflektera över resultatet enligt en beprövad metod. Vid en heldag hinner vi även köra ett par gruppövningar som är kopplade till Whole-resultatet.

Långsiktigt stöd

Vi kan vandra tillsammans med er så länge ni önskar – dock enligt devisen ”hjälp organisationen hjälpa sig själv”. Vi kan ge stöd kring bland annat lednings-, team- och grupputveckling, stresshantering, process- och strukturfrågor, engagemang, lärande och utsatthet.

Inspiration

Vi kan komma och hålla en inspirerande workshop eller föreläsa kring ett specifikt ämne. Vi har intressanta data vi brukar ta in som underlag.

Jag vill veta mer om Whole!

Kontakta mig