UTVECKLING

Ett gediget utvecklingsarbete ligger bakom Whole

"Vi har ett robust och trovärdigt verktyg som vi vet fungerar bra"

Arbetet med att utveckla instrumentet inleddes 2011 och sedan 2015 har vi framgångsrikt jobbat med tre olika typer av organisationer, en stor statlig myndighet, två kommuner och ett stort privat företag, för att testa och vidareutveckla mätinstrument och analysmetoder.

Under dessa år har vi via pilotavtal med dessa organisationer testat tjänsten och samtidigt genomfört deras ordinarie arbetsmiljöundersökningar vilket har gjort att vi nu har ett robust och trovärdigt verktyg som vi vet fungerar bra för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i olika typer av organisationer.

"Alla resultat i en organisation

kan jämföras med hur det generellt

ser ut på svensk arbetsmarknad"

Vad är en Whole-undersökning?

En Whole-undersökning tar ett helhetsgrepp och inkluderar både organisationsfaktorer och upplevelsefaktorer i samma instrument.

Vi ger ett bättre underlag för att förstå hur organisationen fungerar och de anställdas arbetssituation.

Vi kan ge en större tydlighet vad gäller hur olika faktorer samverkar och påverkar varandra.

Och vi forskar aktivt på data från våra Whole-undersökningar med möjlighet att förfina analyser, förståelse och användbarhet.

Whole erbjuder en lösning som handlar om att undersöka fler än 40 olika vetenskapligt utprovade aspekter av ett företags/organisations verksamhet, t.ex. ledarskap, trivsel, roller, hälsa, kränkningar, samarbete, stress och effektivitet.

Baserat på ett representativt urval av hela Sveriges arbetsliv har referensvärden för hälsosamma och effektiva organisationer tagits fram. Detta gör att alla resultat i en organisation kan jämföras med hur det generellt ser ut på svensk arbetsmarknad. Vi presenterar det på fyra nivåer: fara, risk, ok och bra. Det ger en ökad förståelse som bidrar till att man lättar vet var och hur man ska jobba med sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att skapa en hälsosammare och mer effektiv organisation.

Fokus på rätt saker!

Är din organisation intresserad av att använda vårt verktyg för att kartlägga hur er personal mår och fungerar i sin helhet, för att sedan fullt fokusera på de organisationsfrågor som har störst förbättringspotential?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan!