Morgan Alling - Stefan Blomberg

TESS DONNELLY- Barakat Ghebrehawariat

Dignity at work

15 november | kl 10-15 | 7A Posthuset, Stockholm

Välkommen till en dag fylld av kunskap, inspiration och samtal. Vi lyssnar till några av Sveriges främsta experter och inspiratörer för arbete mot utsatthet och mobbning i arbetslivet. Vi samtalar om hur vi når mångfald och inkludering - på riktigt.


Vilket ledarskap bygger eller raserar starka organisationer? Hur påverkar du själv organisationskulturen i er organisation? Får man säga svart? Kan vi verkligen mäta jämlikhet? Hur jobbar IKEA med 166 000 anställda för att skapa inkludering?

Det är några av de frågor vi arbetar med under dagen.


Tillsammans vill vi utveckla arbetsmiljöer där varje individ ses som värdefull och behandlas med värdighet. Fler ska få uppleva dignity at work.

Gäster och föreläsare

Barakat Ghebrehawariat

"Får man säga svart? Utmanande föreläsning med öppna samtal."

Barakat är författare och expert på mångfald, inkludering och normkritisk kommunikation.

Morgan

Alling

"Hur formar vi kulturen på våra arbetsplatser egentligen? Personliga berättelser, nya perspektiv och användbara råd." Morgan är skådespelare och en av Sveriges mest anlitade föreläsare.

Tess

Donnelly

"Hur har IKEA konkret jobbat med mångfald, inkludering och jämlikhet?" I en rak och ärlig intervju möter vi Tess, som är Global Equality, Diversity & Inclusion Leader i Inter IKEA Group.

Stefan

Blomberg

"Ledarskap som förebygger - eller orsakar - diskriminering, trakasserier och mobbning."

Stefan Blomberg, fil. dr. och legitimerad psykolog, är grundare till Whole och en av Sveriges främsta forskare och föreläsare kring ämnet mobbning i arbetslivet.

Daniel

Edenholm

"Styrkan i Whole-modellen, metodiken och insamlingen av jämlikhetsdata." Daniel är entreprenör, Founding Partner i Sysarb och ordförande i Whole.

Theresia

Olsson Neve

"Styrkan i Whole-modellen, metodiken och insamlingen av jämlikhetsdata." Theresia är Analytiker och fil.dr. i data- och systemvetenskap med inriktning mot organisatoriskt lärande.

Moderatorer

Joakim Samuelsson

Vd, Nordic School of Management

Senior Forskarassistent i Whole.

Sofia Berbres

VP Development, Medius.

Tidigare utvecklingschef på Ericsson och Lärandegruppen

Säkra din plats nu!

Välkommen till 7A Posthuset, Stockholm

15 november, kl 10:00-15:00


Dörrarna öppnar kl 9.30.

Lunch serveras kl 12.00-13:00


Biljettpris: 3000 kr exkl. moms

Lunch och fika ingår


Antalet platser är begränsat.

Sista anmälningsdag 10 november.

Whole analyserar och utvecklar det som utgör grunden för välfungerande organisationer. Tillsammans förebygger vi utanförskap och stoppar mobbning. Fler ska få uppleva dignity at work.